Røde frøstande på lysere rød bund. - Patchwork - Quipa