Solana. Gule solsikker på grøn mark. - Patchwork - Quipa