Store blomster i laks og grønt på mint bund. 1 Canoe 2. Moda. - Patchwork - Quipa